Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
obciansky_aktivizmus [2017/03/06 11:55]
annagruskova [Cilka a hviezdy (2014)]
obciansky_aktivizmus [2017/03/06 12:02] (current)
annagruskova
Line 4: Line 4:
 Dokumentárny filmík o prvom štrajkovom týždni na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. [[http://​vimeo.com/​157499924|Pozrieť film]] Dokumentárny filmík o prvom štrajkovom týždni na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. [[http://​vimeo.com/​157499924|Pozrieť film]]
  
-{{:​webka_irena_strajk07.jpg?​direct&​800|}}+{{:​webka_irena_strajk07.jpg?​direct&​810|}}
 {{:​webka_irena_strajk01.jpg?​direct&​200|}} {{:​webka_irena_strajk03.jpg?​direct&​200|}} {{:​webka_irena_strajk04.jpg?​direct&​200|}} {{:​webka_irena_strajk06.jpg?​direct&​200|}} {{:​webka_irena_strajk01.jpg?​direct&​200|}} {{:​webka_irena_strajk03.jpg?​direct&​200|}} {{:​webka_irena_strajk04.jpg?​direct&​200|}} {{:​webka_irena_strajk06.jpg?​direct&​200|}}
  
Line 16: Line 16:
 Boj o záchranu lokálneho trhoviska Žilinská vedie skupina aktivistov pod vedením občianského združenia [[http://​www.localact.sk/​|Local Act]]. Na trhovisku sa pravidelne stretáva pani Cilka zo Zohora s Emíliou Vášáryovou,​ Beátou Dubasovou, Henrietou Mičkovicovou a ďalšími hviezdami. [[http://​vimeo.com/​98377009|Pozrieť film]] Boj o záchranu lokálneho trhoviska Žilinská vedie skupina aktivistov pod vedením občianského združenia [[http://​www.localact.sk/​|Local Act]]. Na trhovisku sa pravidelne stretáva pani Cilka zo Zohora s Emíliou Vášáryovou,​ Beátou Dubasovou, Henrietou Mičkovicovou a ďalšími hviezdami. [[http://​vimeo.com/​98377009|Pozrieť film]]
  
-{{:​10339505_651310014957343_3905801340000078855_o.jpg?​direct&​800|}}+{{:​10339505_651310014957343_3905801340000078855_o.jpg?​direct&​810|}}
 {{:​webka_irena_trhovisko04.jpg?​direct&​200|}} {{:​webka_irena_trhovisko02.jpg?​direct&​200|}} {{:​webka_irena_trhovisko05.jpg?​direct&​200|}} {{:​webka_irena_trhovisko01.jpg?​direct&​200|}} {{:​webka_irena_trhovisko04.jpg?​direct&​200|}} {{:​webka_irena_trhovisko02.jpg?​direct&​200|}} {{:​webka_irena_trhovisko05.jpg?​direct&​200|}} {{:​webka_irena_trhovisko01.jpg?​direct&​200|}}