Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
projekty:virtualne_muzeum [2017/12/06 20:51]
annagruskova
projekty:virtualne_muzeum [2019/02/14 21:34] (current)
annagruskova
Line 6: Line 6:
  
  
-////​Inšpiráciou bolo mimoriadne úspešné, umelecky mimoriadne zaujímavé amsterdamské múzeum Dom Anny Frankovej, s ktorým sme nadviazali spoluprácu. Po niekoľkých neúspešných pokusoch získať priestory v Bratislave sme sa rozhodli vytvoriť najskôr virtuálnu expozíciu, ktorá bude spájať históriu, vizuálne umenie, literatúru a film. Bude fungovať samostatne a nevylučuje do budúcnosti transformáciu na trojdimenzionálne múzeum Gisi Fleischmannovej. **[[http://​www.fpu.sk/​|Fond na podporu umenia]]** ​už podporil prvú časť projektu - náplň a výtvarnú podobu múzea a časť prekladov do angličtiny. **[[http://​www.region-bsk.sk/​|Bratislavský samosprávny kraj]]** podporil presun Múzea na web.+www.gisifleischmann.eu 
 + 
 + 
 +////​Inšpiráciou bolo mimoriadne úspešné, umelecky mimoriadne zaujímavé amsterdamské múzeum Dom Anny Frankovej, s ktorým sme nadviazali spoluprácu. Po niekoľkých neúspešných pokusoch získať priestory v Bratislave sme sa rozhodli vytvoriť najskôr virtuálnu expozíciu, ktorá bude spájať históriu, vizuálne umenie, literatúru a film. Bude fungovať samostatne a nevylučuje do budúcnosti transformáciu na trojdimenzionálne múzeum Gisi Fleischmannovej. **[[http://​www.fpu.sk/​|Fond na podporu umenia]]** podporil prvú časť projektu - náplň a výtvarnú podobu múzea a časť prekladov do angličtiny. **[[http://​www.region-bsk.sk/​|Bratislavský samosprávny kraj]]** podporil presun Múzea na web.
  
  
Line 22: Line 25:
 === Cieľ projektu === === Cieľ projektu ===
    
-Cieľom ​je pripraviť podklady pre vznik malého, koncepčne a architektonicky unikátneho a dynamického múzea mimoriadnej osobnosti, židovskej aktivistky Gisi Fleischmannovej (1892-1944). Múzeum vzniká v spolupráci s mestskou samosprávou (poskytnutie priestoru, prevádzka). Inšpiráciou pre vznik múzea je Dom Anne Frankovej v Amsterdame, ktorý má mimoriadny význam pre mesto aj pre holandský turistický ruch a múzeum Tichí hrdinovia v Berlíne, ktoré je venované každodennému hrdinstvu počas druhej svetovej vojny. Dôležitým partnerom múzea je aj archív Moreshet v Izraeli, Givat Haviva, kde sa nachádza pozostalosť dcér Gisi Fleischmannovej a veľká časť jej korešpondencie.+Cieľom ​projektu bolo pripraviť podklady pre vznik malého, koncepčne a architektonicky unikátneho a dynamického múzea mimoriadnej osobnosti, židovskej aktivistky Gisi Fleischmannovej (1892-1944). Múzeum vzniká v spolupráci s mestskou samosprávou (poskytnutie priestoru, prevádzka). Inšpiráciou pre vznik múzea je Dom Anne Frankovej v Amsterdame, ktorý má mimoriadny význam pre mesto aj pre holandský turistický ruch a múzeum Tichí hrdinovia v Berlíne, ktoré je venované každodennému hrdinstvu počas druhej svetovej vojny. Dôležitým partnerom múzea je aj archív Moreshet v Izraeli, Givat Haviva, kde sa nachádza pozostalosť dcér Gisi Fleischmannovej a veľká časť jej korešpondencie.
 Charakteristika projektu Charakteristika projektu
 Múzeum Gisi Fleischmannovej má šancu stať sa mimoriadnou inštitúciou nielen v bratislavskom,​ celoslovenskom,​ ale aj medzinárodnom kontexte, udalosťou návštevnícky atraktívnou nielen pre svoju tému, ale aj pre mimoriadne kvalitné architektonické a  výtvarné stvárnenie. Podobne ako Múzeum Anne Frankovej v Amsterdame môže tak pritiahnuť veľké množstvo domácich aj zahraničných návštevníkov. Výtvarné riešenie však môže prísť až po jasne definovanom koncepte a obsahu múzea. ​ Múzeum Gisi Fleischmannovej má šancu stať sa mimoriadnou inštitúciou nielen v bratislavskom,​ celoslovenskom,​ ale aj medzinárodnom kontexte, udalosťou návštevnícky atraktívnou nielen pre svoju tému, ale aj pre mimoriadne kvalitné architektonické a  výtvarné stvárnenie. Podobne ako Múzeum Anne Frankovej v Amsterdame môže tak pritiahnuť veľké množstvo domácich aj zahraničných návštevníkov. Výtvarné riešenie však môže prísť až po jasne definovanom koncepte a obsahu múzea. ​