Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
projekty:zena_novej_doby [2019/03/26 18:33]
annagruskova
projekty:zena_novej_doby [2019/05/24 01:00] (current)
annagruskova
Line 1: Line 1:
-====== ŽENA NOVEJ DOBY. Návrat Alžbety Gwerkovej-Göllnerovej do Banskej Štiavnice =====+==== ŽENA NOVEJ DOBY. Návrat Alžbety Gwerkovej-Göllnerovej do Banskej Štiavnice ==== 
 + 
 +{{:​projekty:​zena_novej_doby_event_2.jpg?​800|}} 
  
  
Line 7: Line 10:
  
 „Som presvedčená,​ že keby som svoju prácu vydala po francúzsky alebo po anglicky, ocenili by ju. Ale nariekať netreba. Nie som sama v takej situácii. Je to len jeden moment z tradičného zápasu úsilia o priblíženie sa k svetovosti s domácimi malými pomermi a úzkymi obzormi.“ „Som presvedčená,​ že keby som svoju prácu vydala po francúzsky alebo po anglicky, ocenili by ju. Ale nariekať netreba. Nie som sama v takej situácii. Je to len jeden moment z tradičného zápasu úsilia o priblíženie sa k svetovosti s domácimi malými pomermi a úzkymi obzormi.“
 +
 Dr. Alžbeta Gwerková-Göllnerová (1905-1944) prišla koncom tridsiatych rokov minulého storočia do Banskej Štiavnice ako manželka známeho maliara Edmunda Gwerka. Už tento fakt vzbudzoval veľký záujem. Aká je tá, ktorú si majster po mnohých ľúbostných vzťahoch konečne vyvolil? Nepodobala sa miestnym kráskam a jej názory na úlohu ženy v spoločnosti boli v rozpore so silnejúcou klérofašistickou orientáciou slovenských politických elít. Po štúdiu na Karlovej univerzite v Prahe a stáži na parížskej Sorbonne opustila doktorka Gwerková sľubne sa rozbehajúcu kariéru na Komenského univerzite v Bratislave a začala učiť na banskoštiavnickom Gymnáziu Andreja Kmeťa. Vzbudzovala nadšenie svojich študentov a študentiek a nenávisť niektorých prorežimných kolegov. Po vypuknutí Slovenského národného povstania na jeseň roku 1944 sa angažovala v miestnom antifašistickom odboji. Zatkli ju a skončila v masovom hrobe v Kremničke. Dr. Alžbeta Gwerková-Göllnerová (1905-1944) prišla koncom tridsiatych rokov minulého storočia do Banskej Štiavnice ako manželka známeho maliara Edmunda Gwerka. Už tento fakt vzbudzoval veľký záujem. Aká je tá, ktorú si majster po mnohých ľúbostných vzťahoch konečne vyvolil? Nepodobala sa miestnym kráskam a jej názory na úlohu ženy v spoločnosti boli v rozpore so silnejúcou klérofašistickou orientáciou slovenských politických elít. Po štúdiu na Karlovej univerzite v Prahe a stáži na parížskej Sorbonne opustila doktorka Gwerková sľubne sa rozbehajúcu kariéru na Komenského univerzite v Bratislave a začala učiť na banskoštiavnickom Gymnáziu Andreja Kmeťa. Vzbudzovala nadšenie svojich študentov a študentiek a nenávisť niektorých prorežimných kolegov. Po vypuknutí Slovenského národného povstania na jeseň roku 1944 sa angažovala v miestnom antifašistickom odboji. Zatkli ju a skončila v masovom hrobe v Kremničke.
  
-Výstava vychádza z nových archívnych výskumov a rozhovorov s pamätníkmi. Ponúka prvé obsiahlejšie stretnutie ​ženou, ktorá pozitívnym a progresívnym spôsobom ovplyvnila život nielen v Banskej Štiavnici.+Výstava vychádza z nových archívnych výskumov a rozhovorov s pamätníkmi. Ponúka prvé obsiahlejšie stretnutie ​so ženou, ktorá pozitívnym a progresívnym spôsobom ovplyvnila život nielen v Banskej Štiavnici.
  
  
Line 35: Line 39:
  
 Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
 +
 +Viac informácií:​ www.facebook.com/​zenanovejdoby/​ alebo www.zenanovejdoby.wz.sk