Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
projekty:zlata_a_cervena [2018/02/20 22:57]
annagruskova
projekty:zlata_a_cervena [2020/08/17 12:07]
annagruskova
Line 1: Line 1:
-====== ​Zlatá a červená. Gwerkovci ​(2018-2019) ====== +====== ​Žena novej doby (2018-2021) ====== 
-Vizuálna ​báseň o láske a smrti v Banskej Štiavnici.+Filmová ​báseň o láske a smrti v Banskej Štiavnici
  
  
-Dvaja vzdelaní, rozhľadení,​ scestovaní ľudia prichádzajú na jeseň roku 1938 do Zlatého mesta - Banskej Štiavnice. On, štiavnický rodák Edmund Gwerk, vynikajúci maliar, budhista i komunista. V umení je preňho najzaujímavejší duchovný a sociálny rozmer. Ona jedna z prvých literárnych vedkýň na Slovensku, ​bratislavská Židovka ​Alžbeta Goellnerová,​ oddaná masarykovským ideálom demokratickej spoločnosti. Práve vydala knihu o emancipácii ženy, je nakrátko ostrihaná, zapálená turistka v „pohorkách“,​ opúšťa svoju kariéru literárnej vedkyne v hlavnom meste a stáva sa stredoškolskou profesorkou v banskoštiavnickom gymnáziu. ​+Dvaja vzdelaní, rozhľadení,​ scestovaní ľudia prichádzajú na jeseň roku 1938 do Banskej Štiavnice. On, štiavnický rodák Edmund Gwerk, vynikajúci maliar, budhista i komunista. V umení je preňho najzaujímavejší duchovný a sociálny rozmer. Onajedna z prvých literárnych vedkýň na Slovensku, ​doktorka a čerstvá docentka ​Alžbeta Goellnerová,​ oddaná masarykovským ideálom demokratickej spoločnosti. Práve vydala knihu o emancipácii ženy, je nakrátko ostrihaná, zapálená turistka v „pohorkách“,​ opúšťa svoju kariéru literárnej vedkyne v hlavnom meste a stáva sa stredoškolskou profesorkou v banskoštiavnickom gymnáziu. ​
 Po potlačení Slovenského národného povstania, do ktorého sa obaja zapojili, je všetko inak. Ona v decembri 1944 skončila v masovom hrobe v v Kremničke. On sa po vojne stáva komunistickým funkcionárom,​ predsedom Miestneho národného výboru. Po potlačení Slovenského národného povstania, do ktorého sa obaja zapojili, je všetko inak. Ona v decembri 1944 skončila v masovom hrobe v v Kremničke. On sa po vojne stáva komunistickým funkcionárom,​ predsedom Miestneho národného výboru.
  
 {{:​projekty:​s-manzelkou-alzbetou-okolo-roku-1937_r2820.jpg?​400|}} {{:​projekty:​s-manzelkou-alzbetou-okolo-roku-1937_r2820.jpg?​400|}}
  
-Súčasťou ​filmu budú hrané dialógy manželskej dvojicektoré dokážemocionálne priblížiť dynamický vzťah týchto neobyčajných ľudíDialógy hraných scén budú vychádzať ​vzájomnej korešpondencieGwerkových denníkov ​publikácií ​Alžbety ​Giellnerovej-Gwerkovej. +Javisko: Banská Štiavnica a okolie 
-Vizuálny koncept ​filmu budú vytvárať dialógy motívov z Gwerkových obrazov z banskoštiavnických exteriérov ​interiérov ​vizuality ​súčasnej podoby ​Štiavnice.+ 
 +Vizuálna koncepcia ​filmu vychádza zo samotného mesta Banská Štiavnica. AGG obdivovala jeho pamiatkypísala o ňom a ako vášnivá turistka si ívala jedinečnú krásu jeho okoliaDotyk s prírodou, pôžitok ​kúpeľa v tajchoch, odpočinok na lúke, tajomstvá hlbokých lesov, putovanie po ladne sa vlniacich cestách, ktoré na svojich obrazoch často zachytával jej manžel Gwerk, výstupy na Tanád a najmä na Sitno či nádherné výhľady na mesto jej prinášali tak potrebný oddychzmyslové vyváženie intelektuálnej práce ​najmä úniky od tlaku bujnejúceho klérofašizmu,​ ktorému bola ako profesorka na banskoštiavnickom gymnáziu neustále vystavovaná. Myšlienky aj telesné stopy posledných rokov života ​Alžbety Gwerkovej ​teda  v tomto mieste nejakým spôsobom ostali
 + 
 +Odtancovaný príbeh 
 + 
 +Prostredníctvom ​filmu chceme živiť nielen myšlienky, ale aj fyzickú prítomnosť Dr. Alžbety Gwerkovej Göllnerovej ​najmä jej dramatický osud. Preto vznikla spolupráca s renomovanou choreografkou ​riaditeľkou Divadla Štúdia tanca z Banskej Bystrice Zuzanou Ďuricovou Hájkovou a jej medzinárodným tímom mladých tanečníc a tanečníkov. ​ Dôležité medzníky života AGG budú teda „odtancované“ (jazykom ​súčasného fyzického divadla) na miestach, kde sa reálne odohrali (napr. obrovská, dlhodobo prázdna budova Gymnázia v Banskej ​Štiavnici) alebo na symbolických miestach – napr. tajchy ako miesto rozkoše a vášnivej lásky manželov Gwerkovcov, Kalvária ako symbolické miesto prenasledovania AGG vtedajšími predstaviteľmi katolíckej cirkvi, štôlňa ako metafora masového hrobu). Pripravujeme aj tanec na mieste, kde bola Dr. Gwerková zavraždená – v Kremničke.  
 + ​Príroda vo filme prejde v súvislosti so životom AGG jarným prebudením,​ letnými horúčavami,​ jesennou melanchóliou a skončí v objatí mrazu a snehu. Dátum popravy či presnejšie vraždy Dr. Gwerkovej je 18.12.1944.
  
 {{:​projekty:​dsc_2989.jpg?​600|}} {{:​projekty:​dsc_2989.jpg?​600|}}
  
 Vývoj projektu podporil [[http://​avf.sk/​home.aspx|Audiovizuálny fond]] a [[http://​www.banskastiavnica.sk|Mesto Banská Štiavnica]]. Vývoj projektu podporil [[http://​avf.sk/​home.aspx|Audiovizuálny fond]] a [[http://​www.banskastiavnica.sk|Mesto Banská Štiavnica]].
 +
 +
 +Nakrúcanie v Banskej Štiavnici, jún 2020
 +
 +{{:​projekty:​dsc_4347.jpg?​200|}} {{:​projekty:​dsc_4417.jpg?​200|}}