Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
projekty:zlata_a_cervena [2020/06/18 01:22]
annagruskova
projekty:zlata_a_cervena [2020/08/17 12:06]
annagruskova
Line 1: Line 1:
-====== ​Zlatá a červená. Gwerkovci ​(2018-2020) ====== +====== ​Žena novej doby (2018-2021) ====== 
-Filmová báseň o láske a smrti v Banskej Štiavnici.+Filmová báseň o láske a smrti v Banskej Štiavnici
  
  
Line 8: Line 8:
 {{:​projekty:​s-manzelkou-alzbetou-okolo-roku-1937_r2820.jpg?​400|}} {{:​projekty:​s-manzelkou-alzbetou-okolo-roku-1937_r2820.jpg?​400|}}
  
-Súčasťou ​filmu budú hrané dialógy manželskej dvojicektoré dokážemocionálne priblížiť dynamický vzťah týchto neobyčajných ľudíDialógy hraných scén budú vychádzať ​vzájomnej korešpondencieGwerkových denníkov ​publikácií ​Alžbety ​Giellnerovej-Gwerkovej. +Javisko: Banská Štiavnica a okolie 
-Vizuálny koncept ​filmu budú vytvárať dialógy motívov z Gwerkových obrazov z banskoštiavnických exteriérov ​interiérov ​a súčasnej podoby ​Štiavnice.+ 
 +Vizuálna koncepcia ​filmu vychádza zo samotného mesta Banská Štiavnica. AGG obdivovala jeho pamiatkypísala o ňom a ako vášnivá turistka si ívala jedinečnú krásu jeho okoliaDotyk s prírodou, pôžitok ​kúpeľa v tajchoch, odpočinok na lúke, tajomstvá hlbokých lesov, putovanie po ladne sa vlniacich cestách, ktoré na svojich obrazoch často zachytával jej manžel Gwerk, výstupy na Tanád a najmä na Sitno či nádherné výhľady na mesto jej prinášali tak potrebný oddychzmyslové vyváženie intelektuálnej práce ​najmä úniky od tlaku bujnejúceho klérofašizmu,​ ktorému bola ako profesorka na banskoštiavnickom gymnáziu neustále vystavovaná. Myšlienky aj telesné stopy posledných rokov života ​Alžbety Gwerkovej ​teda  v tomto mieste nejakým spôsobom ostali
 + 
 +Odtancovaný príbeh 
 + 
 +Prostredníctvom ​filmu chceme živiť nielen myšlienky, ale aj fyzickú prítomnosť Dr. Alžbety Gwerkovej Göllnerovej ​najmä jej dramatický osud. Preto vznikla spolupráca s renomovanou choreografkou ​riaditeľkou Divadla Štúdia tanca z Banskej Bystrice Zuzanou Ďuricovou Hájkovou a jej medzinárodným tímom mladých tanečníc a tanečníkov. ​ Dôležité medzníky života AGG budú teda „odtancované“ (jazykom ​súčasného fyzického divadla) na miestach, kde sa reálne odohrali (napr. obrovská, dlhodobo prázdna budova Gymnázia v Banskej ​Štiavnici) alebo na symbolických miestach – napr. tajchy ako miesto rozkoše a vášnivej lásky manželov Gwerkovcov, Kalvária ako symbolické miesto prenasledovania AGG vtedajšími predstaviteľmi katolíckej cirkvi, štôlňa ako metafora masového hrobu). Pripravujeme aj tanec na mieste, kde bola Dr. Gwerková zavraždená – v Kremničke.  
 + ​Príroda vo filme prejde v súvislosti so životom AGG jarným prebudením,​ letnými horúčavami,​ jesennou melanchóliou a skončí v objatí mrazu a snehu. Dátum popravy či presnejšie vraždy Dr. Gwerkovej je 18.12.1944.
  
 {{:​projekty:​dsc_2989.jpg?​600|}} {{:​projekty:​dsc_2989.jpg?​600|}}
  
 Vývoj projektu podporil [[http://​avf.sk/​home.aspx|Audiovizuálny fond]] a [[http://​www.banskastiavnica.sk|Mesto Banská Štiavnica]]. Vývoj projektu podporil [[http://​avf.sk/​home.aspx|Audiovizuálny fond]] a [[http://​www.banskastiavnica.sk|Mesto Banská Štiavnica]].
 +
  
 Nakrúcanie v Banskej Štiavnici, jún 2020 Nakrúcanie v Banskej Štiavnici, jún 2020