Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Last revision Both sides next revision
projekty:zlata_a_cervena [2020/08/17 12:06]
annagruskova
projekty:zlata_a_cervena [2020/08/17 12:07]
annagruskova
Line 3: Line 3:
  
  
-Dvaja vzdelaní, rozhľadení,​ scestovaní ľudia prichádzajú na jeseň roku 1938 do Zlatého mesta - Banskej Štiavnice. On, štiavnický rodák Edmund Gwerk, vynikajúci maliar, budhista i komunista. V umení je preňho najzaujímavejší duchovný a sociálny rozmer. Ona, jedna z prvých literárnych vedkýň na Slovensku, doktorka a čerstvá docentka Alžbeta Goellnerová,​ oddaná masarykovským ideálom demokratickej spoločnosti. Práve vydala knihu o emancipácii ženy, je nakrátko ostrihaná, zapálená turistka v „pohorkách“,​ opúšťa svoju kariéru literárnej vedkyne v hlavnom meste a stáva sa stredoškolskou profesorkou v banskoštiavnickom gymnáziu. ​+Dvaja vzdelaní, rozhľadení,​ scestovaní ľudia prichádzajú na jeseň roku 1938 do Banskej Štiavnice. On, štiavnický rodák Edmund Gwerk, vynikajúci maliar, budhista i komunista. V umení je preňho najzaujímavejší duchovný a sociálny rozmer. Ona, jedna z prvých literárnych vedkýň na Slovensku, doktorka a čerstvá docentka Alžbeta Goellnerová,​ oddaná masarykovským ideálom demokratickej spoločnosti. Práve vydala knihu o emancipácii ženy, je nakrátko ostrihaná, zapálená turistka v „pohorkách“,​ opúšťa svoju kariéru literárnej vedkyne v hlavnom meste a stáva sa stredoškolskou profesorkou v banskoštiavnickom gymnáziu. ​
 Po potlačení Slovenského národného povstania, do ktorého sa obaja zapojili, je všetko inak. Ona v decembri 1944 skončila v masovom hrobe v v Kremničke. On sa po vojne stáva komunistickým funkcionárom,​ predsedom Miestneho národného výboru. Po potlačení Slovenského národného povstania, do ktorého sa obaja zapojili, je všetko inak. Ona v decembri 1944 skončila v masovom hrobe v v Kremničke. On sa po vojne stáva komunistickým funkcionárom,​ predsedom Miestneho národného výboru.