Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
projekty:zlata_a_cervena [2018/09/14 12:01]
annagruskova
projekty:zlata_a_cervena [2018/09/14 12:02] (current)
annagruskova
Line 9: Line 9:
  
 Súčasťou filmu budú hrané dialógy manželskej dvojice, ktoré dokážu emocionálne priblížiť dynamický vzťah týchto neobyčajných ľudí. Dialógy hraných scén budú vychádzať z vzájomnej korešpondencie,​ Gwerkových denníkov a publikácií Alžbety Giellnerovej-Gwerkovej. Súčasťou filmu budú hrané dialógy manželskej dvojice, ktoré dokážu emocionálne priblížiť dynamický vzťah týchto neobyčajných ľudí. Dialógy hraných scén budú vychádzať z vzájomnej korešpondencie,​ Gwerkových denníkov a publikácií Alžbety Giellnerovej-Gwerkovej.
-Vizuálny koncept filmu budú vytvárať dialógy motívov z Gwerkových obrazov z banskoštiavnických exteriérov a interiérov a vizuality ​súčasnej podoby Štiavnice.+Vizuálny koncept filmu budú vytvárať dialógy motívov z Gwerkových obrazov z banskoštiavnických exteriérov a interiérov a súčasnej podoby Štiavnice.
  
 {{:​projekty:​dsc_2989.jpg?​600|}} {{:​projekty:​dsc_2989.jpg?​600|}}