Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
projekty:zlata_a_cervena [2018/02/22 11:47]
annagruskova
projekty:zlata_a_cervena [2020/08/17 12:07]
annagruskova
Line 1: Line 1:
-====== ​Zlatá a červená. Gwerkovci ​(2018-2019) ====== +====== ​Žena novej doby (2018-2021) ====== 
-Vizuálna ​báseň o láske ​smrti v Banskej Štiavnici.+Filmová ​báseň o láskesmrti a demokracii ​v Banskej Štiavnici
  
  
-Dvaja vzdelaní, rozhľadení,​ scestovaní ľudia prichádzajú na jeseň roku 1938 do Zlatého mesta - Banskej Štiavnice. On, štiavnický rodák Edmund Gwerk, vynikajúci maliar, budhista i komunista. V umení je preňho najzaujímavejší duchovný a sociálny rozmer. Ona, jedna z prvých literárnych vedkýň na Slovensku, ​bratislavská Židovka ​Alžbeta Goellnerová,​ oddaná masarykovským ideálom demokratickej spoločnosti. Práve vydala knihu o emancipácii ženy, je nakrátko ostrihaná, zapálená turistka v „pohorkách“,​ opúšťa svoju kariéru literárnej vedkyne v hlavnom meste a stáva sa stredoškolskou profesorkou v banskoštiavnickom gymnáziu. ​+Dvaja vzdelaní, rozhľadení,​ scestovaní ľudia prichádzajú na jeseň roku 1938 do Banskej Štiavnice. On, štiavnický rodák Edmund Gwerk, vynikajúci maliar, budhista i komunista. V umení je preňho najzaujímavejší duchovný a sociálny rozmer. Ona, jedna z prvých literárnych vedkýň na Slovensku, ​doktorka a čerstvá docentka ​Alžbeta Goellnerová,​ oddaná masarykovským ideálom demokratickej spoločnosti. Práve vydala knihu o emancipácii ženy, je nakrátko ostrihaná, zapálená turistka v „pohorkách“,​ opúšťa svoju kariéru literárnej vedkyne v hlavnom meste a stáva sa stredoškolskou profesorkou v banskoštiavnickom gymnáziu. ​
 Po potlačení Slovenského národného povstania, do ktorého sa obaja zapojili, je všetko inak. Ona v decembri 1944 skončila v masovom hrobe v v Kremničke. On sa po vojne stáva komunistickým funkcionárom,​ predsedom Miestneho národného výboru. Po potlačení Slovenského národného povstania, do ktorého sa obaja zapojili, je všetko inak. Ona v decembri 1944 skončila v masovom hrobe v v Kremničke. On sa po vojne stáva komunistickým funkcionárom,​ predsedom Miestneho národného výboru.
  
 {{:​projekty:​s-manzelkou-alzbetou-okolo-roku-1937_r2820.jpg?​400|}} {{:​projekty:​s-manzelkou-alzbetou-okolo-roku-1937_r2820.jpg?​400|}}
  
-Súčasťou ​filmu budú hrané dialógy manželskej dvojicektoré dokážemocionálne priblížiť dynamický vzťah týchto neobyčajných ľudíDialógy hraných scén budú vychádzať ​vzájomnej korešpondencieGwerkových denníkov ​publikácií ​Alžbety ​Giellnerovej-Gwerkovej. +Javisko: Banská Štiavnica a okolie 
-Vizuálny koncept ​filmu budú vytvárať dialógy motívov z Gwerkových obrazov z banskoštiavnických exteriérov ​interiérov ​vizuality ​súčasnej podoby ​Štiavnice.+ 
 +Vizuálna koncepcia ​filmu vychádza zo samotného mesta Banská Štiavnica. AGG obdivovala jeho pamiatkypísala o ňom a ako vášnivá turistka si ívala jedinečnú krásu jeho okoliaDotyk s prírodou, pôžitok ​kúpeľa v tajchoch, odpočinok na lúke, tajomstvá hlbokých lesov, putovanie po ladne sa vlniacich cestách, ktoré na svojich obrazoch často zachytával jej manžel Gwerk, výstupy na Tanád a najmä na Sitno či nádherné výhľady na mesto jej prinášali tak potrebný oddychzmyslové vyváženie intelektuálnej práce ​najmä úniky od tlaku bujnejúceho klérofašizmu,​ ktorému bola ako profesorka na banskoštiavnickom gymnáziu neustále vystavovaná. Myšlienky aj telesné stopy posledných rokov života ​Alžbety Gwerkovej ​teda  v tomto mieste nejakým spôsobom ostali
 + 
 +Odtancovaný príbeh 
 + 
 +Prostredníctvom ​filmu chceme živiť nielen myšlienky, ale aj fyzickú prítomnosť Dr. Alžbety Gwerkovej Göllnerovej ​najmä jej dramatický osud. Preto vznikla spolupráca s renomovanou choreografkou ​riaditeľkou Divadla Štúdia tanca z Banskej Bystrice Zuzanou Ďuricovou Hájkovou a jej medzinárodným tímom mladých tanečníc a tanečníkov. ​ Dôležité medzníky života AGG budú teda „odtancované“ (jazykom ​súčasného fyzického divadla) na miestach, kde sa reálne odohrali (napr. obrovská, dlhodobo prázdna budova Gymnázia v Banskej ​Štiavnici) alebo na symbolických miestach – napr. tajchy ako miesto rozkoše a vášnivej lásky manželov Gwerkovcov, Kalvária ako symbolické miesto prenasledovania AGG vtedajšími predstaviteľmi katolíckej cirkvi, štôlňa ako metafora masového hrobu). Pripravujeme aj tanec na mieste, kde bola Dr. Gwerková zavraždená – v Kremničke.  
 + ​Príroda vo filme prejde v súvislosti so životom AGG jarným prebudením,​ letnými horúčavami,​ jesennou melanchóliou a skončí v objatí mrazu a snehu. Dátum popravy či presnejšie vraždy Dr. Gwerkovej je 18.12.1944.
  
 {{:​projekty:​dsc_2989.jpg?​600|}} {{:​projekty:​dsc_2989.jpg?​600|}}
  
 Vývoj projektu podporil [[http://​avf.sk/​home.aspx|Audiovizuálny fond]] a [[http://​www.banskastiavnica.sk|Mesto Banská Štiavnica]]. Vývoj projektu podporil [[http://​avf.sk/​home.aspx|Audiovizuálny fond]] a [[http://​www.banskastiavnica.sk|Mesto Banská Štiavnica]].
 +
 +
 +Nakrúcanie v Banskej Štiavnici, jún 2020
 +
 +{{:​projekty:​dsc_4347.jpg?​200|}} {{:​projekty:​dsc_4417.jpg?​200|}}