Smutné jazyky Karpatských Nemcov (2015-2018)

Dokumentárny film o Karpatských Nemcoch na Slovensku a o ich jazyku

Reminiscencie v spolupráci s RTVS, Filozofickou fakultou Univerzity Komenského a Goetheho inštitútom pripravujú dokumentárny film Sprechen Sie Karpatendeutsch? (Hovoríte po karpatonemecky?) založený na tzv. jazykových biografiách nositeľov a nositeliek pomaly miznúceho jazykového bohatstva Karpatských Nemcov na území Slovenska.

Germanista z Univerzity Komenského v Bratislave Jozef Tancer hľadá vymierajúce nemecké nárečia, ktoré sa vyše 700 rokov formovali na území dnešného Slovenska do unikátnej podoby. Jeho vedecký záujem sa stáva čoraz osobnejší. Cez neznáme, zamlčované príbehy sa dozvedá o dramatických udalostiach, ktoré do súčasného života tzv. Karpatských Nemcov na Slovensku priniesla druhá svetová vojna a po nej princíp kolektívnej viny.

webka_irena_karpatski_03.jpg

Photo©Anna Grusková, Slovenský národný archív