ŽENA NOVEJ DOBY. Návrat Alžbety Gwerkovej-Göllnerovej do Banskej Štiavnice

Banská Štiavnica, Galéria PARTER BSC na ulici Gwerkovej-Göllnerovej 6, 17.5.-30.6.2019

„Som presvedčená, že keby som svoju prácu vydala po francúzsky alebo po anglicky, ocenili by ju. Ale nariekať netreba. Nie som sama v takej situácii. Je to len jeden moment z tradičného zápasu úsilia o priblíženie sa k svetovosti s domácimi malými pomermi a úzkymi obzormi.“

Dr. Alžbeta Gwerková-Göllnerová (1905-1944) prišla koncom tridsiatych rokov minulého storočia do Banskej Štiavnice ako manželka známeho maliara Edmunda Gwerka. Už tento fakt vzbudzoval veľký záujem. Aká je tá, ktorú si majster po mnohých ľúbostných vzťahoch konečne vyvolil? Nepodobala sa miestnym kráskam a jej názory na úlohu ženy v spoločnosti boli v rozpore so silnejúcou klérofašistickou orientáciou slovenských politických elít. Po štúdiu na Karlovej univerzite v Prahe a stáži na parížskej Sorbonne opustila doktorka Gwerková sľubne sa rozbehajúcu kariéru na Komenského univerzite v Bratislave a začala učiť na banskoštiavnickom Gymnáziu Andreja Kmeťa. Vzbudzovala nadšenie svojich študentov a študentiek a nenávisť niektorých prorežimných kolegov. Po vypuknutí Slovenského národného povstania na jeseň roku 1944 sa angažovala v miestnom antifašistickom odboji. Zatkli ju a skončila v masovom hrobe v Kremničke.

Výstava vychádza z nových archívnych výskumov a rozhovorov s pamätníkmi. Ponúka prvé obsiahlejšie stretnutie so ženou, ktorá pozitívnym a progresívnym spôsobom ovplyvnila život nielen v Banskej Štiavnici.

Autorský a realizačný tím

Námet a koncepcia: Anna Grusková Kurátorky: Anna Grusková, Iveta Chovanová Odborná spolupráca: Alena Bolfová Výtvarné riešenie a realizácia: Matúš Lányi Produkcia: Reminiscencie

Sprievodné podujatia

- lektorské sprievody kurátoriek podľa dohody (termíny nájdete na FB stránke výstavy) - workshop pre študentov stredných škôl Žena novej aj súčasnej doby

Partneri výstavy: BANSKÁ ST A NICA CONTEMPORARY Slovenské banské múzeum Almázia Mesto kultúry Banská Štiavnica

Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Viac informácií: www.facebook.com/zenanovejdoby/ alebo www.zenanovejdoby.wz.sk