Žena novej doby (2018-2021)

Filmová báseň o láske, smrti a demokracii v Banskej Štiavnici

Dvaja vzdelaní, rozhľadení, scestovaní ľudia prichádzajú na jeseň roku 1938 do Banskej Štiavnice. On, štiavnický rodák Edmund Gwerk, vynikajúci maliar, budhista i komunista. V umení je preňho najzaujímavejší duchovný a sociálny rozmer. Ona, jedna z prvých literárnych vedkýň na Slovensku, doktorka a čerstvá docentka Alžbeta Goellnerová, oddaná masarykovským ideálom demokratickej spoločnosti. Práve vydala knihu o emancipácii ženy, je nakrátko ostrihaná, zapálená turistka v „pohorkách“, opúšťa svoju kariéru literárnej vedkyne v hlavnom meste a stáva sa stredoškolskou profesorkou v banskoštiavnickom gymnáziu. Po potlačení Slovenského národného povstania, do ktorého sa obaja zapojili, je všetko inak. Ona v decembri 1944 skončila v masovom hrobe v v Kremničke. On sa po vojne stáva komunistickým funkcionárom, predsedom Miestneho národného výboru.

Javisko: Banská Štiavnica a okolie

Vizuálna koncepcia filmu vychádza zo samotného mesta Banská Štiavnica. AGG obdivovala jeho pamiatky, písala o ňom a ako vášnivá turistka si užívala jedinečnú krásu jeho okolia. Dotyk s prírodou, pôžitok z kúpeľa v tajchoch, odpočinok na lúke, tajomstvá hlbokých lesov, putovanie po ladne sa vlniacich cestách, ktoré na svojich obrazoch často zachytával jej manžel Gwerk, výstupy na Tanád a najmä na Sitno či nádherné výhľady na mesto jej prinášali tak potrebný oddych, zmyslové vyváženie intelektuálnej práce a najmä úniky od tlaku bujnejúceho klérofašizmu, ktorému bola ako profesorka na banskoštiavnickom gymnáziu neustále vystavovaná. Myšlienky aj telesné stopy posledných rokov života Alžbety Gwerkovej teda v tomto mieste nejakým spôsobom ostali.

Odtancovaný príbeh

Prostredníctvom filmu chceme živiť nielen myšlienky, ale aj fyzickú prítomnosť Dr. Alžbety Gwerkovej Göllnerovej a najmä jej dramatický osud. Preto vznikla spolupráca s renomovanou choreografkou a riaditeľkou Divadla Štúdia tanca z Banskej Bystrice Zuzanou Ďuricovou Hájkovou a jej medzinárodným tímom mladých tanečníc a tanečníkov. Dôležité medzníky života AGG budú teda „odtancované“ (jazykom súčasného fyzického divadla) na miestach, kde sa reálne odohrali (napr. obrovská, dlhodobo prázdna budova Gymnázia v Banskej Štiavnici) alebo na symbolických miestach – napr. tajchy ako miesto rozkoše a vášnivej lásky manželov Gwerkovcov, Kalvária ako symbolické miesto prenasledovania AGG vtedajšími predstaviteľmi katolíckej cirkvi, štôlňa ako metafora masového hrobu). Pripravujeme aj tanec na mieste, kde bola Dr. Gwerková zavraždená – v Kremničke. Príroda vo filme prejde v súvislosti so životom AGG jarným prebudením, letnými horúčavami, jesennou melanchóliou a skončí v objatí mrazu a snehu. Dátum popravy či presnejšie vraždy Dr. Gwerkovej je 18.12.1944.

Vývoj projektu podporil Audiovizuálny fond a Mesto Banská Štiavnica.

Nakrúcanie v Banskej Štiavnici, jún 2020