This is an old revision of the document!


Dvaja vzdelaní, rozhľadení, scestovaní ľudia prichádzajú na jeseň roku 1938 do Zlatého mesta - Banskej Štiavnice. On, štiavnický rodák Edmund Gwerk, vynikajúci maliar, budhista i komunista. V umení je preňho najzaujímavejší duchovný a sociálny rozmer. Ona jedna z prvých literárnych vedkýň na Slovensku, bratislavská Židovka Alžbeta Goellnerová, oddaná masarykovským ideálom demokratickej spoločnosti. Práve vydala knihu o emancipácii ženy, je nakrátko ostrihaná, zapálená turistka v „pohorkách“, opúšťa svoju kariéru literárnej vedkyne v hlavnom meste a stáva sa stredoškolskou profesorkou v banskoštiavnickom gymnáziu. Po potlačení Slovenského národného povstania, do ktorého sa obaja zapojili, je všetko inak. Ona v decembri 1944 skončila v masovom hrobe v v Kremničke. On sa po vojne stáva komunistickým funkcionárom, predsedom Miestneho národného výboru.

Súčasťou filmu budú hrané dialógy manželskej dvojice, ktoré dokážu emocionálne priblížiť dynamický vzťah týchto neobyčajných ľudí. Dialógy hraných scén budú vychádzať z vzájomnej korešpondencie, Gwerkových denníkov a publikácií Alžbety Giellnerovej-Gwerkovej. Vizuálny koncept filmu budú vytvárať dialógy motívov z Gwerkových obrazov z banskoštiavnických exteriérov a interiérov a vizuality súčasnej podoby Štiavnice.