Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
projekty [2018/09/14 12:14]
annagruskova
projekty [2019/02/14 21:29] (current)
annagruskova
Line 6: Line 6:
 [[projekty:​virtualne_muzeum|Virtuálne múzeum a Európsky plán podľa Gisi Fleischmannovej (2017-2018)]] [[projekty:​virtualne_muzeum|Virtuálne múzeum a Európsky plán podľa Gisi Fleischmannovej (2017-2018)]]
  
-////Pripravujeme internetový ​pamätník bratislavskej židovskej aktivistky.+////Internetový ​pamätník bratislavskej židovskej aktivistky.
 Projekt Virtuálne múzeum a Európsky plán podľa Gisi Fleischmannovej na pomedzí umenia a histórie prináša do ľahko a široko dostupného ​ sveta internetu významnú bratislavskú rodáčku Gisi Fleischmannovú (1892-1944),​ protivojnovú aktivistku, záchrankyňu nikdy nerátaných ľudských životov a spoluautorku tzv. Európskeho plánu na záchranu európskeho židovstva.//// ​ Projekt Virtuálne múzeum a Európsky plán podľa Gisi Fleischmannovej na pomedzí umenia a histórie prináša do ľahko a široko dostupného ​ sveta internetu významnú bratislavskú rodáčku Gisi Fleischmannovú (1892-1944),​ protivojnovú aktivistku, záchrankyňu nikdy nerátaných ľudských životov a spoluautorku tzv. Európskeho plánu na záchranu európskeho židovstva.//// ​